?
chan品中xin
Contact us
公司地址: 成都市温江区八yi路北段18号三yi创新中xinA区D2dong
咨询re线: 400-8566189
邮件地址: info@foregene.com

PCR/RT-PCRxi列 HOME > chan品中xin > PCR/RT-PCRxi列 >

超纯dATP、dCTP、dGTP、dTTP (100mM)    [ding购此chan品]

♦  chan品为单yi的dNTP,mei种浓du均为100mM。
♦  mei种dNTP纯du均大于99%。

  • ding货xin息
  • chan品miao述
  • 技术瞱en?/li>
  • 相关资liao
超纯dATP、dCTP、dGTP、dTTP
chan品                                                         货号                                   miao述                                                          价格
超纯dATP (100mM)                              DP-40111                        0.5ml  (100mM dATP)                           ¥250.00
超纯dCTP (100mM)                              DP-40112                        0.5ml  (100mM dCTP)                          ¥250.00
超纯dGTP (100mM)                              DP-40113                        0.5ml  (100mM dGTP)                          ¥250.00
超纯dTTP (100mM)                              DP-40114                        0.5ml  (100mM dTTP)                           ¥250.00

其他gan兴趣的chan品
chan品                                                                        货号               miao述                                                                           价格
PCR EasyTM                                                     DP-20031      高效PCR扩增体xi/1ml                                     ¥115.00
超纯dNTPs(10mM each)                                    DP-40021      超纯dNTPs混合体xi/1ml                                   ¥190.00
RT EasyTM II(First-strand cDNA for Real Time PCR)    RT-01011      快速高效合成用于qPCRcDNA/50rxns              ¥385.00
RT-PCR EasyTM I(One Step)                             RT-02011      RNA为模ban进行yi步法PCR扩增检ce/100rxns  ¥1,320.00


 

 

benchan品仅供科研使用,请wu用于yi药、临床yi疗、shi品及化妆品等用途。

蜀ICPbei11017033号 Copyright © 2011 - 2020 成都欧冠线上买qiu技术有限公司 All Rights Reserved. Technical support:CDDGG Group